2018-2019

Voor het dekseizoen van 2018-2019 hebben wij gebruikt gemaakt van twee rammen.

Ram 08330-19222 (gefokt door P. van den Eijnden, in eigendom bij Brabantse Blauwe):

Ram 26431-83301 (gefokt door en in eigendom van B. Mostert)